Související předpisy

Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Nařízení 291/2018 Sb. náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti
Zákon 92/2018 Sb. změna zákona o sociálním zabezpečení a některých dalších zákonů
Zákon 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Nařízení 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy a o práci ve ztíženém pracovním prostředí
Zákon 259/2017 Sb. změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a dalších zákonů
Zákon 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
Sdělení 311/2018 Sb. průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018
Nařízení 304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
Zákon 316/2018 Sb. změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Nařízení 1/2019 Sb. o oborech státní služby
Nařízení 320/2018 Sb. výše nákladů srovnatelných s nájemným pro účely příspěvku na bydlení pro rok 2019
Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Sdělení 54/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Nařízení 595/2006 Sb. nařízení o nezabavitelných částkách
Zákon 455/1991 Sb. živnostenský zákon
Zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Nařízení 106/2015 Sb. o oborech státní služby
Zákon 182/2006 Sb. insolvenční zákon
Nařízení 321/2018 Sb. nařízení o úpravě náhrady
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
Zákon 168/1999 Sb. zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Nařízení 273/2018 Sb. změna nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a práci ve ztíženém prostředí
Vyhláška 333/2018 Sb. náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
Zákon 335/2018 Sb. změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon 340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Zákon 247/2014 Sb. poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Zákon 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Zákon 234/2014 Sb. o státní službě
Vydáno: 25. 1. 2019
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 4. 12. 2018 - 7. 1. 2019) JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. Mgr. Jakub Lejsek Randl Partners advokátní kancelář, s. r. o., člen aliance Ius Laboris, www.randls.com Vyhlášené předpisy Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2018 Sb. dne 7. 12. 2018
Zdroj: Práce a mzda, 2/2019.