Vydáno: 5. 2. 2019
Vliv zvýšení minimální mzdy na parametry daně z příjmů Ing. Ivan Macháček Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), rozeznává dva pojmy – minimální mzda (§ 111 ZP) a zaručená mzda (§ 112 ZP). Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu, přičemž mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Zaručená mzda je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle ZP, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin prací. Nařízením vlády č. 273/2018 Sb. došlo od 1. 1. 2019 ke zvýšení základní sazby minimální měsíční mzdy na 13 350 Kč a základní sazby minimální hodinové mzdy na 79,80 Kč a ke zvýšení zaručené mzdy na částky od 13 350 Kč za měsíc (1. skupina prací) do 26 700 Kč za měsíc (8. skupina prací). Výše minimální mzdy má vliv na některé limity hodnot uvedených v zákonu č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 3/2019.