Vydáno: 20. 2. 2019
Schváleno redakční radou
Hranice ekonomické činnosti u jednorázového prodeje Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 8. listopadu 2018, ve věci C-502/17, C&D Foods Acquisition, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: