Vydáno: 20. 2. 2019
Schváleno redakční radou
Nárok na odpočet při neuskutečněném nákupu dceřiné společnosti Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 17. října 2018, ve věci C-249/17, Ryanair, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: