Vydáno: 20. 2. 2019
Schváleno redakční radou
Nezákonný zajišťovací příkaz, exekuce a úrok z neoprávněného jednání správce daně – dvě zásadní otázky Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce, vedoucí sekce správy daní a poplatků KDP ČR S rostoucím počtem zrušených zajišťovacích příkazů pro jejich nezákonnost roste rovněž počet případů, ve kterých se daňové subjekty domáhají odškodnění za postup správce daně po vydání nezákonného zajišťovacího příkazu, zejména za následnou exekuci majetku daňového subjektu, po které často následuje ukončení ekonomické činnosti daňového subjektu a jeho insolvence. Článek pojednává o úskalích, která v této oblasti daňové subjekty čekají. Daňový subjekt se může při vymáhání odškodnění vydat dvojí cestou. V rámci správy daní se může domáhat úroku z neoprávněného jednání správce daně. Pokud není s výší přiznaného úroku spokojen, lze vymáhat škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správce daně rovněž následně v rámci civilního řízení.