Vydáno: 20. 2. 2019
Schváleno redakční radou
Daň z nabytí nemovitých věcí, kam s ní? Ing. Otakar Machala, Ing. Zdeněk Urban, Ing. Jiří Nesrovnal V poslední době je jedním ze žhavých daňových a účetních témat otázka daně z nabytí nemovitých věcí. Spor je veden o to, jestli, a pokud ano, tak ve kterých případech, je možné tuto daň zahrnout do daňově relevantních účetních nákladů. Jen připomínáme, že počínaje 1. 11. 2016 tuto daň ve všech situacích hradí nabyvatel. Uvedená otázka byla již také řešena v rámci koordinačního výboru (viz Ing. Otakar Machala, Ing. Zdeněk Urban, Ing. Jiří Nesrovnal, 528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů, příspěvek projednávaný na KV dne 14. 11. 2018). 1) V zápise z jednání koordinačního výboru je uvedena podrobná argumentace, na základě které se domníváme, že věc z hlediska v současné době platných právních předpisů není jednoznačně upravena. To znamená, že v případě koupě je dle našeho názoru možné volit jak zahrnutí daně z nabytí nemovitých věcí do vstupní ceny, tak alternativně zahrnutí do účetních daňově relevantních nákladů. V případě nabytí majetku z titulu vkladu jsme pak přesvědčeni, že daň z nabytí nemovitých věcí je možné účtovat do daňově relevantních účetních nákladů, i když ani zahrnutí daně do vstupní ceny vkládaného majetku není v rozporu se zmíněnou nejednoznačnou úpravou. V tuto chvíli nechceme opakovat veškeré argumenty pro tento náš právní názor, které jsou uvedeny v předmětném příspěvku. Chtěli bychom pouze stručně okomentovat závěry GFŘ k dané problematice a především se na danou otázku podívat ve světle základních účetních principů a zásad.