Vydáno: 4. 3. 2019
Otázky a odpovědi: Změna způsobu uplatňování výdajů a přeplatek za energie Ing. Petra Konderlová Podnikající fyzická osoba, neplátce DPH, provozuje malý penzion (živnost ubytovací činnosti). Do roku 2017 uplatňovala výdaje ve skutečné výši, od roku 2018 bude uplatňovat výdaje paušální. K 31. 12. 2017 neexistovaly žádné pohledávky, závazky ani zásoby, předpokládám tedy, že dodatečné daňové přiznání za rok 2017 nebude nutné podávat. V únoru 2018 nicméně tato fyzická osoba obdržela vrácení přeplatku za elektrickou energii spotřebovanou v penzionu v předchozím vyúčtovacím období. Je třeba tento příjem zahrnout do zdanitelných příjmů roku 2018, a je případně možné i k tomuto příjmu uplatnit paušální výdaje? Případně jakým způsobem tuto částku ošetřit v popsané situaci změny způsobu uplatňování výdajů? Pokud chcete přejít z uplatňování skutečných výdajů na uplatňování výdajů paušální částkou z dosažených příjmů, pak musíte provést úpravy dle § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jste však skutečně k 31. 12. 2017 neměli pohledávky, zásoby ani závazky, pak nemáte co upravovat a nemusíte podávat dodatečné daňové přiznání za rok 2017. V roce 2018 přejdete na uplatňování paušálních výdajů, kdy ke všem svým dosaženým příjmům za rok 2018 uplatníte výdaje procentem. Týká se to také přeplatku na energiích z roku 2017, které jste obdrželi v roce 2018. Tento přeplatek zdaníte jako příjem a uplatníte si i z něj paušální výdaje procentem. Vrácený přeplatek za energie je příjmem v tom roce, ve kterém jej skutečně obdržíte, a jelikož v tom roce uplatňujete výdaje paušální částkou, uplatníte si i z toho přeplatku (příjmu) paušální výdaje. Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.