Vydáno: 6. 3. 2019
Ke změnám v zákoně o spotřebních daních JUDr. Vítězslav Kozák, Autor je právním čekatelem Okresního státního zastupitelství v Kroměříži Dne 25. 5. 2018 předložila skupina celkem 31 poslanců napříč politickým spektrem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1) (dále jen „poslanecký návrh zákona“). 2) Následně pak dne 13. 6. 2018 byl ministryní financí JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D., předložen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „vládní návrh zákona“). 3) Úvodem se sluší pro úplnost připomenout, že spotřební daně jsou opakující se nepřímé daně selektivní povahy, neboť dopadají na určitý okruh subjektů nakládajících se specifickými výrobky, jejichž primární funkcí je funkce fiskální, tedy zajištění přílivu finančních prostředků do veřejných rozpočtů; sekundární funkcí pak může být snaha ovlivnit spotřebu rizikových výrobků s negativním dopadem na zdraví obyvatel či životní prostředí.