Vydáno: 11. 3. 2019
Záruky práva daňového subjektu na spravedlivý proces – jsou dostatečné nebo jen formální? Ing. Jan Matějka, daňový poradce č. 2660 Cílem tohoto příspěvku je poukázat na některé aspekty právní úpravy a aplikační praxe, které problematizují naplnění ústavního práva daňového subjektu na spravedlivý proces v daňovém a v navazujícím soudním řízení. Že tento problém skutečně existuje, se pokusím ukázat na jednoduchém příkladu. Představme si, že u daňového subjektu probíhá daňová kontrola. Daňový subjekt není spokojen s výsledkem kontrolního zjištění, a proto navrhne doplnit dokazování o provedení výslechů svědků. Správce daně tento návrh shledá jako nadbytečný a po projednání kontrolní zprávy vystaví dodatečné platební výměry.