Vydáno: 11. 3. 2019
Zneužití práva opět aktuální – výběr z judikatury správních soudů Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s.r.o. Oprávněnost aplikace pojmu „zneužití práva“ v daňové oblasti byla doposud odvozována z judikatury správních soudů. Nyní se však zřejmě tento pojem dostane i přímo do daňového řádu. V dalším textu se budeme zabývat zajímavými rozsudky na toto téma. Zneužití práva zjednodušeně znamená, že daňový subjekt svou činností postupoval zcela v souladu s textem zákona, nikoli však s jeho smyslem. A zároveň tuto činnost učinil převážně za účelem získání daňového efektu.