Související předpisy

Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Zákon 92/2018 Sb. změna zákona o sociálním zabezpečení a některých dalších zákonů
Zákon 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Zákon 259/2017 Sb. změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a dalších zákonů
Zákon 340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Nařízení 304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
Nařízení 1/2019 Sb. o oborech státní služby
Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Nařízení 595/2006 Sb. nařízení o nezabavitelných částkách
Zákon 455/1991 Sb. živnostenský zákon
Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Sdělení 74/2017 Sb.m.s. k dohodě s Kanadou o usnadňování pracovních pobytů mládeže
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
Zákon 168/1999 Sb. zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
Sdělení 4/2019 Sb.m.s. o skutečnostech k provádění Dohody s Kanadou o usnadňování pracovních pobytů mládeže
Zákon 247/2014 Sb. poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Zákon 234/2014 Sb. o státní službě
Vydáno: 22. 2. 2019
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 8. 1. 2019 - 4. 2. 2019) JUDr. Nataša Randlová Ph.D./Mgr. Jakub Lejsek Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o., člen aliance Ius Laboris, www.randls.com Vyhlášené předpisy Nařízení vlády o oborech státní služby Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2019 Sb. dne 7. 1. 2019
Zdroj: Práce a mzda, 3/2019.