Vydáno: 22. 2. 2019
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti Mgr. Jiří Salač, LL.M. (Kiel) Advokát SALAČ LEGAL s. r. o., advokátní kancelář Mgr. Michal Dvořák Advokátní koncipient SALAČ LEGAL s. r. o., advokátní kancelář Jedním z důsledků trvalého růstu počtu obchodních společností a jiných typů právnických osob působících v České republice je i nárůst počtu pozic, které je dle zákona třeba personálně v těchto společnostech obsadit. Vzhledem k dlouhodobé nízké míře nezaměstnanosti a nedostatku volných pracovníků na trhu práce se zaměstnavatelé stále častěji obracejí do vlastních řad a obsazují nové funkce svými zaměstnanci. Problematika obsazení korporačních a dalších funkcí ve společnosti v praxi přichází pravidelně na pořad dne zejména při zakládání nových společností (v rámci holdingových struktur se pravidelně pro nový předmět podnikání či pro nový projekt kvůli limitaci rizika zakládá vždy nová samostatná společnost), při restrukturalizacích (zejm. při rozdělení odštěpením se vznikem nových společností), při změně modelu podnikání z fyzické osoby (OSVČ) na osobu právnickou, při generačních obměnách či v jiných případech ústupu současných vlastníků z exekutivních pozic. Důvodem vzniku nových pozic, které je třeba obsadit, může být též nová zákonná úprava, kdy za příklad může sloužit znovuzavedení kodeterminace, tedy povinné volby části členů dozorčí rady zaměstnanci, od roku 2018.
Zdroj: Práce a mzda, 3/2019.