Vydáno: 13. 3. 2019
Oprava základu daně z přidané hodnoty u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací Ing. Zdeněk Kuneš V současné době je podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), upraven v § 44 postup pro opravu výše daně při řešení úpadku u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. V srpnu roku 2018 vydalo Generální finanční ředitelství Informaci GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací. Právní úprava Novelou zákona o DPH, která je dosud ve schvalovacím procesu, je navržen postup pro řešení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky. Tento návrh obsahuje opravu základu daně nejen v případech, kdy je řešen úpadek u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení nebo v případě reorganizace dlužníka, ale také v případě exekuce, oddlužení nebo úmrtí dlužníka.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 4/2019.