Vydáno: 11. 3. 2019
Otázky a odpovědi: Příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů Ing. Drahomíra Martincová Ing. Ivana Pilařová Je příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů daňové uznatelným nákladem? Ze zákona je povinnost doplatit „nezaplacené povinné ručení“ ve formě příspěvku do garančního fondu, účtujeme 548/221, je to však regresní postih, lze ho zahrnout do daňových nákladů? Odpověď z hlediska daně z příjmů – Ing. Drahomíra Martincová
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2019.