Vydáno: 11. 3. 2019
Otázky a odpovědi: Daňová uznatelnost nákladů spojených s pohřbem zaměstnance Ing. Vlastimil Bachor Ing. Ivana Pilařová Dotaz na daňovou uznatelnost nákladů spojených s pohřbem zaměstnance. Společnost zajistila převoz zesnulého zaměstnance ze zahraničí, kde došlo při pracovní cestě, ale v době „cesty do zaměstnání“, tudíž se nejednalo o pracovní úraz, k úmrtí. Domníváme se, že se nejedná o daňový náklad právě z důvodu nepracovního úrazu. Odpověď z hlediska daně z příjmů – Ing. Vlastimil Bachor
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2019.