Vydáno: 18. 3. 2019
Prošlo odborným dohledem
Daň z přidané hodnoty u vývozu zboží Ing. Petr Vondraš, daňový poradce Moore Stephens s.r.o. O vývozu zboží se z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), hovoří v souvislosti s výstupem zboží z území Evropské unie. Avizovaným odchodem Velké Británie z EU se zvýší počet transakcí, které budou muset čeští plátci vykazovat v daňových přiznáních jako vývoz. Dosavadní intrakomunitární dodání do Spojeného království nahradí pravidla platná při dodání do států mimo Evropskou unii. Jak tedy v případě vývozu z pohledu DPH správně postupovat? Co se považuje za vývoz Podle § 66 zákona o DPH se vývozem rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země, jestliže bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno. Nejdříve tedy trocha teorie z celních předpisů k jednotlivým režimům.