Vydáno: 20. 3. 2019
Nájem nemovitých věcí z pohledu DPH u neziskových subjektů Ing. Zdeněk Morávek V praxi neziskových subjektů se poměrně často vyskytují případy nájmu nemovitých věcí. Cílem tohoto článku je věnovat se této oblasti z pohledu daně z přidané hodnoty, protože oblast DPH neupravuje výslovně, co se za nájem považuje, což v praxi těchto subjektů přináší časté aplikační potíže. Právní úprava Problematika nájmu nemovitých věcí je upravena zejména v § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Pokud se jedná o nájem v souladu s touto úpravou, jedná se o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, což znamená, že plátce případně na nájemné neuplatňuje daň na výstupu, současně ale nemá nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s tímto nájmem. Je vhodné doplnit, že pojem „nájem“ zahrnuje také pacht a podpacht, vyplývá to z úpravy § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 3/2019.