Vydáno: 20. 3. 2019
Otázky a odpovědi: Osvobození podílu na zisku JUDr. Petr Pospíšil Ph.D., LL.M. Na školení daně z příjmů právnických osob pro veřejnoprávní subjekty bylo sděleno, že i obce, kraje a svazky obcí se považují dle § 19 zákona o daních příjmů za mateřské společnosti a převod dividend z obchodních společností založenými těmito subjekty při dodržení ostatních podmínek je osvobozen od daně (dříve obchodními společnostmi daněno srážkovou daní). Je tato informace správná a platí pro všechny výše uvedené subjekty veřejné správy? Odpověď:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 3/2019.