Vydáno: 20. 3. 2019
Pečovatelská služba – 3. část Nejčastější fakultativní činnosti – možnosti poskytování a tvorba kalkulace Mgr. Petr Mach, JUDr. Eva Janečková Následující článek navazuje na předchozí, které se zabývaly pečovatelskou službou z různých úhlů pohledů (poznámka redakce: první a druhý díl seriálu najdete v č. 7-8/2018 na s. 9 a č. 9/2018 s. 18). Tímto bychom chtěli čtenáři přiblížit možnost poskytovat fakultativní činnosti v rámci pečovatelské služby a také přiblížit tvorbu povinné kalkulace, jak teoreticky, tak na ukázkách konkrétních příkladů. Fakultativní činnosti z legislativního pohledu Základní legislativní charakteristika:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 3/2019.