Vydáno: 28. 3. 2019
Otázky a odpovědi: Odklad daňového přiznání při přechodu na hospodářský rok za období kratší 12 měsíců Ing. Ivana Pilařová Máme povinnost podat daňové přiznání za období od 1. 1. do 31. 8. 2018. Od 1. 9. 2018 společnost přechází na hospodářský rok. Byla tedy zvolena varianta kratšího přechodného období. Je možné, aby i toto podání DAP bylo odloženo o 3 měsíce s daňovým poradcem? Ustanovení § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu, který hovoří o odkladu, zde poukazuje pouze na zdaňovací období v délce nejméně 12 měsíců. Pokud se jedná o zdaňovací období, které je definováno v § 38ma zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), kam spadá i přechodové období vyvolané změnou kalendářního na hospodářský rok, pak se lhůty pro podání daňového přiznání řídí § 38 odst. 2 ZDP. Jedná se o speciální ustanovení, které má před obecnými lhůtami stanovenými daňovým řádem přednost. Lhůta pro podání daňového přiznání je do tří měsíců po skončení přechodového období. Ohledně možnosti prodloužení lhůty daňovým poradcem platí daňový řád, který u zdaňovacích období kratších 12 měsíců prodloužení lhůty neumožňuje. Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.