Vydáno: 11. 3. 2019
Účast na podvodu – důkazní břemeno správce daně JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 3. 2018. sp. zn. 1 Afs 427/2017, www.nssoud.cz K předpisům:
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2019.