Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád

Související výkladová hesla

Dokazování a důkazní prostředky
Vydáno: 11. 3. 2019
Nekontaktnost daňového subjektu JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 1 Afs 97/2017, www.nssoud.cz K předpisům:
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2019.