Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád

Související výkladová hesla

Dokazování a důkazní prostředky
Vydáno: 11. 3. 2019
Ukončení účinnosti zajišťovacího příkazu JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2018, sp. zn. 6 Afs 11/2018, www.nssoud.cz K předpisům:
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2019.