Vydáno: 12. 4. 2019
Kdo se může stát nespolehlivým plátcem Ing. Zdeněk Kuneš V určitých případech může být plátce finančním úřadem označen za nespolehlivého plátce. Institut nespolehlivého plátce je v zákonu o DPH upraven v § 106a. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti, které se vztahují ke správě daně z přidané hodnoty, rozhodne správce daně, že je nespolehlivým plátcem. Proti rozhodnutí finančního úřadu se může plátce odvolat do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí, kterým je finančním úřadem označen za nespolehlivého plátce. Odvolání má odkladný účinek.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 5/2019.