Související výkladová hesla

015 - Goodwill
Vydáno: 12. 4. 2019
Goodwill Ing. Zdenka Cardová Goodwill je specifickou položkou dlouhodobého nehmotného majetku. Následující příspěvek si klade za cíl pomocí příkladů vymezit, co se rozumí pojmem goodwill. Podíváme se, jak upravuje tento pojem zákon o daních z příjmů a jak rozdílně se dívají na goodwill účetní a daňové předpisy. V rozvaze v plném rozsahu je goodwill zobrazen následovně:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 5/2019.