Vydáno: 12. 4. 2019
Otázky a odpovědi: Dárek zdarma a DPH Ing. Martin Děrgel Firma v rámci podpory a motivaci zákazníka k nákupu dává k prodanému zboží dárek zdarma. Dárek, který je zdarma, je někdy zboží s nižší hodnotou, které se normálně prodává, nebo drobný reklamní předmět, kde je uveden název firmy. Jak správně nastavit fakturační systém, aby nebyla doměřena daň – je třeba dárek prodávat jako položku za 1 Kč + DPH? Nebo toto může být i za 0 Kč? Podle základního pravidla § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je předmětem DPH dodání zboží – za úplatu – osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Proto obecně platí, že bezúplatná plnění DPH nepodléhají. Ovšem z důvodu možných daňových spekulací výjimku stanoví § 13 odst. 4 písm. a) zákona o DPH spolu s § 13 odst. 5 zákona o DPH:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 5/2019.