Vydáno: 4. 4. 2019
Změny zákona o DPH s odloženou účinností Olga Holubová Dne 27. 3. 2019 vyšel ve Sbírce předpisů ČR zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. V rámci tohoto zákona byla novelizována i mnohá ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), o nichž jsme informovali v časopisu UNES č. 12/2018 na s. 3. Účinnost těchto změn je 1. 4. 2019, mnohdy je však pro konkrétní ustanovení upravena individuálně, tj. před nebo častěji po uvedeném datu. K datu 1. 1. 2020 a 1. 1. 2021 byla posunuta účinnost tří ustanovení zákona o DPH, o nichž jsme dosud neinformovali, a na která upozorňujeme v dalším textu. Sazba daně u tepla a chladu – příloha č. 3a zákona o DPH K 1. 1. 2020 se změní sazba daně u tepla a chladu. Obě tyto položky nově přibydou do přílohy č. 3a zákona o DPH a budou tak podléhat druhé snížené sazbě daně, tj. 10 %.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 4/2019.