Vydáno: 24. 4. 2019
Schváleno redakční radou
Ručení příjemce zdanitelného plnění JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2018, čj. 7 Afs 8/2018-56 K předpisům: