Vydáno: 24. 4. 2019
Schváleno redakční radou
Zamezení dvojího zdanění (daň z příjmů) Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 8. 2018, čj. 1 Afs 292/2017-37 K předpisům: