Vydáno: 24. 4. 2019
Schváleno redakční radou
Následný daňový podvod a zodpovědnost za něj Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 14. února 2019, ve věci C-531/17, Vetsch Int. Transporte GmbH K předpisům: