Vydáno: 24. 4. 2019
Schváleno redakční radou
Právní aspekty opatření k vynucení nápravy dle zákona o evidenci tržeb ve světle judikatury správních soudů Mgr. Petra Lišková, Odvolací finanční ředitelství, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Evidence tržeb byla od počátku přijímána negativně jako nástroj neúměrně zasahující do práva na podnikání, a proto byla již před počátkem účinnosti zákona o evidenci tržeb vedena silná mediální kampaň proti tomuto institutu. Jedním z případů, který byl v souvislosti s evidencí tržeb hojně diskutován, bylo uzavření dvou provozoven papírnictví (téhož poplatníka) těsně před začátkem nového školního roku v září roku 2017. 1) Daňový subjekt H. H. (dále jen „daňový subjekt“) brojil proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dále jen „správce daně“) podáním zásahové žaloby 2) ke Krajskému soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). Předmětem tohoto článku bude rozbor právní úpravy opatření k vynucení nápravy v zákoně o evidenci tržeb (okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti poplatníka), a to zejména v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v dané věci a jeho dopadů do praktické aplikace předmětných institutů. 3) 1. Úvod Jsou to již více než dva roky, co byla do českého právního řádu zavedena evidence tržeb, a to zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci tržeb“). Zákonodárce následoval celou řadu nejen okolních států, u nichž obdobný systém již funguje,4) ale byl veden především snahou zabránit daňovým únikům založeným na krácení tržeb (a to především přijímaných v hotovosti). Evidence tržeb jako taková je jednou z forem kontroly dodržování daňových povinností daňových subjektů. Nežádoucí krácení tržeb standardně spočívá v tom, že do povinných evidencí je zanesena tržba v nižší výši, než je tržba skutečná, přičemž následná kontrola, prováděná s odstupem několika měsíců či let, toto zkrácení tržeb často není způsobilá odhalit. Za účelem zabránění takové nežádoucí manipulace byla zavedena povinnost každou přijatou tržbu hlásit tzv. online (prostřednictvím internetu) Finanční správě ČR.5)