Vydáno: 6. 5. 2019
Prošlo odborným dohledem
Uplatňování novely zákona o DPH od 1. 4. 2019 Ing. Pavel Uminský, Ph.D. Vláda předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, v roce 2018. Součástí tohoto tzv. daňového balíčku byl i návrh změn zákona o DPH, který částečně zapracovává změny evropské legislativy a částečně mění zákon i v oblastech, na které se evropské předpisy nevztahují. Tento vládní návrh zákona projednala Poslanecká sněmovna jako poslanecký tisk č. 206 a schválila jej dne 21. 12. 2018 ve třetím čtení. V únoru 2019 projednal návrh zákona Senát, který jej vrátil Poslanecké sněmovně s návrhy změn, zejména v oblasti sazeb DPH. Poslanecká sněmovna však dne 12. 3. 2019 Senát přehlasovala a schválila zákon ve znění přijatém dne 21. 12. 2018. Dne 15. 3. 2019 podepsal zákon prezident a následně vyšel zákon ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2019 Sb. Základní informace o novele Až na výjimky, které budou uvedeny v tomto článku, nabývá novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen „novela zákona o DPH“), účinnosti od 1. 4. 2019. Některá ustanovení, která vyplývají z novelizovaných evropských předpisů (směrnice EU o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici), je však možné uplatňovat i od 1. 1. 2019.