Vydáno: 6. 5. 2019
Podnikatelské koncepty ve službách adresovaných zahraničním klientům mohou vést k registraci k dani z přidané hodnoty v jiných členských státech EU Ing. Vladimír Zdražil V dnešním příspěvku bych volně navázal na příspěvek uveřejněný v časopisu DHK č. 5/2019 na s. 29, ve kterém jsem se věnoval podnikatelským modelům v oblasti zboží, které vedou k registraci k DPH v jiném členském státu EU. Na řadu přichází tudíž další typ zdanitelného plnění, který se nabízí – poskytnutí služeb. I poskytovatelé služeb mohou být „postiženi“ registrací v jiném členském státu. Možná bude vhodné připomenout, že Evropská komice pro oblast DPH si je vědoma toho, že systém registrací k DPH v jiném členském státu nefunguje optimálně a s ohledem na to se připravuje velká reforma přeshraničního uplatňování daně z přidané hodnoty – u zboží i služeb.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 6/2019.