Vydáno: 6. 5. 2019
Nedokončený a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Ing. Zdenka Cardová V rámci položky „Stálá aktiva“ je v rozvaze zařazen „Dlouhodobý nehmotný majetek“. Následující příspěvek se věnuje správnému vymezení a účtování závěrečných položek tohoto majetku. V rozvaze v plném rozsahu za běžné období je jeho struktura následující:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 6/2019.