Související výkladová hesla

Vývoz zboží


Vydáno: 6. 5. 2019
Otázky a odpovědi: Vývoz zboží a kurzy Ing. Ivana Pilařová Vyvážíme zboží do třetí země. Aby byl vývoz uskutečněn, musí být provedena externí firmou předexpediční kontrola. Pro tyto účely vystavím daňový doklad v měně USD o několik dnů dříve, než se vývoz uskuteční. Použiji kurz dne vystavení faktury např. 10. 1. Zboží předáme přepravci 20. 1. a den výstupu z území EU je – dle celního dokladu – například 23. 1. V účetnictví pro DPPO použiji kurz 10. 1. Podle zákona o DPH je datum uskutečnění zdanitelného plnění 23. 1. – tento údaj opravím na daňovém dokladu – datum zdanitelného plnění je 23. 1. Vystavení daňového dokladu je 10. 1. Budu pro evidenci DPH přepočítávat výši plnění kurzem ze dne 23. 1.? Pro DPPO zůstane kurz ze dne vystavení faktury? Z pohledu zákona o DPH se plnění vývozu uskutečňuje v návaznosti na ustanovení § 66 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), dnem výstupu zboží z území Evropské unie. Pro účely DPH je tedy nutné použít pro účely přepočtu cizí měny na českou měnu právě kurz platný v účetní jednotce tento den (§ 4 odst. 5 zákona o DPH).
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 6/2019.