Vydáno: 6. 5. 2019
Nepeněžní příspěvek zaměstnavatele na různé druhy masáží Ing. Zdeněk Macháček Ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), umožňuje osvobodit od daně z příjmů nepeněžní přípěvky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na vymezená plnění. V příspěvku si ukážeme, jakým způsobem lze toto ustanovení použít v případě, že zaměstnavatel přispívá formou nepeněžního plnění zaměstnanci na různé druhy masáží. Na příkladech si ukážeme, kdy bude příspěvek zaměstnavatele na masáže osvobozen u zaměstnance od daně z příjmů, a kdy naopak bude podléhat zdanění i zahrnutí do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Proč využívat masáže? Mnozí občané žijí ve stresu, mají sedavá zaměstnání, sedí u počítače, v autě, u televize a tělu dopřávají málo pohybu. Logickou reakcí na tento životní styl je využití masáže, která nabízí zdravou a příjemnou možnost, jak tělu poskytnout úlevu. Masáž slouží rovněž k upevnění tělesného a duševního zdraví, k posílení organismu, přispívá ke zlepšení tělesné kondice, odstraňuje únavu, uvolňuje zatuhlé svaly, má pozitivní vliv na krevní oběh a látkovou výměnu, přispívá ke zlepšení funkce kloubů. Může rovněž sehrát významnou pomoc při poúrazových stavech. Masáž ve sportu je nejpoužívanějším prostředkem regenerace a má obvykle připravit sportovce k podání určitého výkonu, urychlit nebo zdokonalit zotavení po sportovním výkonu nebo v průběhu tréninku a využívá se rovněž k doléčení některých zranění.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 6/2019.