Související výkladová hesla

Nájem majetku
Vydáno: 6. 5. 2019
Rozsudek SD EU ve věci „pronájmu nemovitosti jako prodej podniku z pohledu DPH“ Ing. Mária Mikulecká, daňový poradce DANĚ MIKULECKÁ s. r. o. V poslední době často dostávám dotazy ohledně převodu majetku z osoby samostatně výdělečně činné na právnickou osobu z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Z tohoto důvodu mne zaujal rozsudek soudního dvora Evropské unie (dále jen SD EU) ze dne 19. 12. 2018 ve věci C – 17/18 Mailatovi. Stručně bych hlavní myšlenku tohoto rozhodnutí shrnula následovně:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 6/2019.