Vydáno: 15. 5. 2019
Prošlo odborným dohledem
Daňové novinky roku 2019 Ing. Martin Děrgel Ve Sbírce zákonů v roce 2018 vyšlo 336 nových právních předpisů a úředních sdělení – tedy skoro jeden denně. Neobvykle, avšak rozhodně příznivě je mezi nimi málo novelizací daňových zákonů, navíc vesměs nejsou významné a účetní novinky bychom hledali marně. Bohužel šlo o „klid před bouří“ způsobený zkomplikováním schvalování vládního „daňového balíčku“ plánovaného jako tradiční dárek pod stromeček. Jeho odysea skončila až 27. 3. 2019, načež 1. 4. 2019 tato obsáhlá daňová novelizace – 96 stran! – většinově nabyla účinnosti. Úvod V přehledu uvedeme všechny novely daňových zákonů účinné od 1. 1. 2019 a později. Je nasnadě, že se zdaleka nedostane na každou změnu, pokusíme se ale upozornit na to nejvýznamnější z pohledu „běžného“ českého podnikatele. Věnovat se tak nebudeme daním energetickým (ekologickým) – z plynu, pevných paliv a elektřiny – ani spotřebním – z minerálních olejů, lihu, piva, vína, (zahřívaných) tabákových výrobků a surového tabáku – které jsou technicky náročné a týkají se poměrně úzké skupiny podnikatelů. Úvodem přehledné shrnutí: