Vydáno: 21. 5. 2019
Prošlo odborným dohledem
Dlouhodobý nehmotný majetek Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce V praxi účetních jednotek se poměrně často vyskytují problémy se správným účetním postupem ohledně kategorie nehmotného majetku. Jedná se, zejména z právního hlediska, o poměrně složitou kategorii, a proto je pro správný postup nutné znát širší právní a ekonomické souvislosti. Jednoduchá úprava není ani v oblasti daňové. Nejdříve začněme obecným úvodem. Jak vyplývá z § 496 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. Takovými typickými právy jsou zejména pohledávky, ale kromě těchto práv mohou být nehmotnými věcmi v obecné rovině i další věci bez hmotné podstaty, jako je třeba soubor dovedností, znalostí nebo i zkušeností, výrobní postupy, a také předměty duševního vlastnictví, které tvoří významnou součást této majetkové kategorie.