Vydáno: 27. 5. 2019
Prošlo odborným dohledem
Jiný majetek – daňová kategorie hmotného majetku Ing. Ivan Macháček Vymezení hmotného majetku pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nalezneme v § 26 odst. 2 ZDP. Zajímavou kategorii hmotného majetku nalezneme pod písmenem f) tohoto ustanovení. Jedná se o tzv. jiný majetek. V článku si přiblížíme tento jiný majetek, který je hmotným majetkem pro účely daně z příjmů. Co je hmotný majetek? Hmotným majetkem se dle § 26 odst. 2 ZDP rozumí: