Vydáno: 27. 5. 2019
Prošlo odborným dohledem
Daně a příslušenství daní ve výdajích (nákladech) podnikatelů Ing. Jiří Vychopeň Každý podnikatel je mimo jiné i daňovým subjektem, k jehož základním povinnostem patří i placení daní do příslušného veřejného rozpočtu podle platných daňových předpisů. Daň nemusí být vždy jen příjmem veřejného rozpočtu, tj. výdajem (nákladem) daňového subjektu, ale v některých případech může být i vratkou z veřejného rozpočtu či jiným nárokem daňového subjektu vůči veřejnému rozpočtu. Daně jsou předmětem správy daně, která se od roku 2011 řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“ nebo „daňový řád“). Pro účely tohoto zákona se daní rozumí: