Vydáno: 29. 5. 2019
Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních samosprávných celků (USC) Předmět daně Ing. Zdeněk Nejezchleb V několika následujících číslech časopisu najdete seriál týkající se judikatury ESD k DPH. V některých případech budeme tuto judikaturu konfrontovat s naší legislativou, metodickými informacemi finanční správy či rozhodnutím soudů. Na příkladech se budeme snažit o vysvětlení dopadu na činnost USC, případně dalších neziskových subjektů. Připomínáme, že judikatura ESD je spolu se směrnicí EU k DPH základním zdrojem výkladu principů DPH, respektive jednotlivých používaných pojmů. V tomto prvním příspěvku bychom se věnovali vymezení případů, které jsou z pohledu DPH plněním. Plnění z pohledu DPH Dodání zboží nebo služeb za úplatu Základním rysem plnění z pohledu DPH je skutečnost, že se jedná o dodání za úplatu, což zdůrazňuje i náš zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 2 odst. 1 písm. a) a b). Tato skutečnost například vychází z judikátu ESD C – 89/81 (případ „Hong Kong Trade Development Council“).
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2019.