Vydáno: 29. 5. 2019
Novinky v legislativě – daňový balíček 2019 (dokončení) Ing. Zdeněk Morávek V následujícím příspěvku bychom dokončili problematiku změn, které přinesl zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. V minulém čísle časopisu UNES č. 4/2019 na s. 3 jsme se věnovali oblasti daně z příjmů a první části změn v oblasti daně z přidané hodnoty, dnes bychom touto daní, která je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), pokračovali. Změny v zákoně o DPH Základ daně Další oblastí, ve které byla přijata řada změn, je základ daně a výpočet daně. V souladu se změnou provedenou v § 36 odst. 5 ZDPH se do základu daně nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu. Důvodem je snaha o odstranění případného dvojího zaokrouhlování výše daně a zároveň i celkové úplaty. Dalším cílem je zjednodušit stanovení základu daně při úplatě v hotovosti.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2019.