Vydáno: 29. 5. 2019
Povinnost mlčenlivosti zastupitelů JUDr. Eva Janečková Otázka týkající se právní úpravy povinnosti mlčenlivosti zastupitelů bývá vznášena poměrně často, neboť ti s odkazem na veřejnost jednání zastupitelstva a na nutnost jednat transparentně často zveřejňují informace získané v souvislosti s výkonem funkce zastupitele, a to zejména na sociálních sítích. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, a může se jich tedy zúčastnit kdokoliv. O jednání zastupitelstva se vyhotovuje zápis, právo nahlížet do něj je však omezeno, stejně tak jako jeho zveřejnění.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2019.