Vydáno: 29. 5. 2019
Prošlo odborným dohledem
Zdanění odměny svěřenského správce Ing. Martin Bureš Zavedení institutu svěřenského fondu (dále jen „fond“) do českých právních předpisů přineslo odborné i laické veřejnosti zatím spíše více nezodpovězených otázek než uspokojivých odpovědí. Na co si už v tento moment umíme zcela přesně odpovědět, je, kdo je svěřenský správce, jaké jsou jeho hlavní úkoly a jak zdaníme jeho odměnu z pohledu daně z příjmů. Na začátek bych rád upozornil, že článek se nezabývá odměnou svěřenských správců, kteří nejsou daňovými rezidenty České republiky.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2019.