Vydáno: 29. 5. 2019
Zaměstnavatel a změna zdravotní pojišťovny zaměstnancem s příklady Ing. Antonín Daněk Jedním ze základních práv pojištěnce v oblasti zdravotního pojištění je právo na výběr, resp. změnu zdravotní pojišťovny. Tato problematika je upravena v § 11 odst. 1 písm. a) a v § 11a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“). Právo na volbu a změnu zdravotní pojišťovny Jak se v dalším textu dozvíme, právo svobodné volby zdravotní pojišťovny nepřísluší každému občanovi České republiky. Toto právo má také například osoba ze zahraničí, která bude pracovat u českého zaměstnavatele, a tudíž bude podléhat českým právním předpisům zdravotního pojištění.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2019.