Vydáno: 29. 5. 2019
Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona o pobytu cizinců Dmytro Krasovskyj, právní asistent V této chvíli se v Senátu České republiky nachází návrh zákona, kterým se má novelizovat zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů1). K novelizaci dochází zejména z důvodu optimalizace našeho právního řádu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU, o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair. Návrh novely zákona však jde nad rámec implementované směrnice. Zákonodárce se tímto snaží řešit například integraci cizinců do naší společnosti, a to s poukazem na zásadní roli integrace pro bezpečnost České republiky i jejích obyvatel. Tato novela je rozsáhlá a z tohoto důvodu zde blíže popíši pouze hlavní změny a novinky. Vzhledem k tomu, že právní řád České republiky již řadu ustanovení výše zmíněné směrnice obsahuje, novelou se tedy transponují ustanovení týkající se především povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a definice pojmu studium. Z důvodové zprávy vyplývá, že tu je zájem na tom, aby k nám přicházely kvalifikované síly, přičemž studenti a výzkumní pracovníci jsou jedním ze zdrojů takových sil. Samotná směrnice by měla pomoci Evropské unii stát se pro tyto osoby atraktivnější oblastí, čímž by mělo dojít ke zlepšení postavení EU v globální soutěži. V souvislosti s očekávaným přílivem takových osob se předpokládá i zvýšení růstu HDP. Nově se v našem zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, zavede dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti. To znamená, že studenti či výzkumní pracovníci, kteří dokončí své studium nebo výzkumnou činnost, budou mít možnost pobývat dále na našem území ještě devět měsíců, za účelem hledání možnosti zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti. Další novinkou bude oprávnění držitelů povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu či studia, zdržovat se v jakémkoli státě EU bez víza, a to po dobu jednoho roku. Přičemž jedinou podmínkou pro pobyt bez víza na našem území je mít platné povolení od členského státu EU. Zákonodárce má za to, že toto pomůže podpořit migraci studentů a výzkumných pracovníků do ČR a výrazně se tím sníží administrativní a ekonomická zátěž.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2019.