Související předpisy

Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Zákon 92/2018 Sb. změna zákona o sociálním zabezpečení a některých dalších zákonů
Zákon 549/1991 Sb. o soudních poplatcích
Zákon 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon
Sdělení 104/2019 Sb. výše průměrné hrubé roční mzdy za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet
Zákon 259/2017 Sb. změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a dalších zákonů
Zákon 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
Sdělení 103/2019 Sb. vyhlášení částek 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
Zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
Zákon 111/2019 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon 99/1963 Sb. občanský soudní řád
Zákon 247/2014 Sb. poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Zákon 455/1991 Sb. živnostenský zákon
Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon 182/2006 Sb. insolvenční zákon
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon 335/2018 Sb. změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon 340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Vydáno: 24. 5. 2019
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 4. 4. 2019 – 6. 5. 2019) JUDr. Nataša Randlová Ph. D. Mgr. Jakub Lejsek Vyhlášené předpisy Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 103/2019 Sb. dne 12. 4. 2019
Zdroj: Práce a mzda, 6/2019.