Vydáno: 24. 5. 2019
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 Ing. Miluše Procházková Bývalá pracovnice Odvolacího finančního ředitelství v Brně, lektorka, odbornice na daň z příjmů ze závislé činnosti Ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dochází každoročně ke změnám a výjimkou není ani rok 2019. U některých zaměstnanců se změnily od 1. ledna podmínky pro výpočet základu daně z příjmů ze závislé činnosti, od 1. dubna byla upravena povinnost plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a od 1. května se zvýšila částka úhrnu příjmů ze závislé činnosti pro zdanění daní vybírané srážkou zvláštní sazbou. Přestože pro letošní rok nebyly změněny podmínky uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění ani jejich výše, nebyla změněna sazba daně ani nebyla zrušena „superhrubá mzda“, k některým změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti dochází i v roce 2019.
Zdroj: Práce a mzda, 6/2019.