Vydáno: 24. 5. 2019
Zaměstnanec bez mzdy a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Specialista na oblast zdravotního pojištění V praxi se můžeme setkat se situacemi, kdy je zaměstnavatel ve zpoždění s výplatou mezd svým zaměstnancům nebo dokonce nejsou mzdy vyplaceny vůbec. Jak může v takových případech postupovat zaměstnanec a jak může vyřešit svou situaci z pohledu zdravotního pojištění? Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je vyplácet zaměstnancům včas mzdu či odměnu za vykonanou práci. Zároveň však zákonná úprava poskytuje zaměstnancům také nezbytnou míru ochrany pro případ, kdy zaměstnavatel tuto svoji základní povinnost poruší, a tudíž se dostane s výplatou mzdy do prodlení.
Zdroj: Práce a mzda, 6/2019.